[abc80] Tecken 80

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Feb 5 13:40:31 PST 2018


On 02/05/18 13:18, Anders Sandahl wrote:
> Hej,
> 
> I helgen lagade jag min ABC 80 som har TKN80-3 från Myab och någon
> minnesexpansion. Det sitter 64 K RAM i datorn men jag är osäker på om/hur
> man kan utnyttja allt.
> 
> Jag noterade att det var bytt PROM i maskinen, två var samma som i min
> andra ABC 80 men två var bara delvis lika. Klisterlappen på undersidan
> säger Checksumma 9913 på båda. På maskinen med TKN80 finns det en
> klisterlapp som säger checksumma 9913 i 40 kolumn läge och 8881 i 80
> kolumn läge.
> 
> Under klisterlappen där det står TKN-III döljer det sig ett 2732 OTP-ROM,
> som förmodligen används i 80 kolumns läget. Det är fastlött så jag
> har inte läst ut innehållet ur detta.
> 
> Det sitter ett HM6116, 2 kilobytes statiskt RAM på kortet, detta måste
> vara bildminnet.
> 
> Är det någon som har någon dokumentation på TKN80-3?
> Bytte man ROM när man installerade TKN-80?
> Är det någon som känner igen minnesexpansionen?
> 
> Bild på datorns inre:
> http://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80/pictures/ABC-80-with-TKN80-3.jpg
> 

På ABC80 behövs det separata BASIC-ROM (eller ett 32K ROM som har båda)
för 40- och 80-teckensmod.  Skillnaderna är att tabellen över
radadresserna på adress 884 är annorlunda, och att gränserna för CUR,
SETDOT, wrap o.s.v. är ändrade.

En hel del kan nog grunnas ut genom att jämföra kretsschemat i
servicemanualen men var saker modifierats.

De flesta 64K-varianter kontrollerades via utport 7, vet inte on det
gäller denna.  Ingen ansluting till E9, men å andra sidan en helt ny
krets på RAM-korten (i stället för Mikrodatorns variant som satte 4164 i
de socklar som redan fanns.)

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list