[abc80] ABCBus ledigt minne

Anders Jansson m8894 at abc.se
Tis Dec 18 13:12:59 PST 2018


Det finns RAM som används som buffertar till RJDOS, WIFI och COM2. Ledigt  
att använda till annat om man vill. Ska nog bli mer RAM när RJDOS blir  
IO-baserat och kan ju laddas vid behov också. Men så här är det nu:
Adress
0x4300 (17152): 227 byte ledigt
0x43E3 (17379); 29 byte minnesmappad status etc. Använd ej!
0x4400 (17408): 256 byte SD buffert för RJDOS
0x4500 (17664): 256 byte Q0 buffert för RJDOS
0x4600 (17920): 256 byte buffert för WIFI
0x4700 (18176): 256 byte Tx buffert för COM2
0x4800 (18432): 256 byte Rx buffert för COM2


Den 2018-12- 21:03:29 skrev Jörgen Westman <joergen.westman at telia.com>:

> Hej,
>
>
> Finns det något ledig RAM mellan 16 och 32 K arean, efter DOS rutinerna?
>
>
> Hälsningar
>
>
> Jörgen Westman
>
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80More information about the ABC80 mailing list