[abc80] ABC-buss <=> FPGA (omtänk)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Mars 18 22:32:33 PDT 2017


On 03/18/17 21:59, H. Peter Anvin wrote:
> 
> Det ser ut som man kan hacka ihop en klockdubblingskrets med ett par
> (CMOS) buffrar, två resistorer och en kondensator.
>

Om någon är nyfiken: den här kretsen funkar i alla fall i simulator...

http://www.zytor.com/~hpa/clkx2-xor.pdf

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list