[abc80] ABC-buss <=> FPGA (omtänk)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Fre Mars 17 15:01:48 PDT 2017


On 03/16/17 22:13, hpa at zytor.com wrote:
>> Kan det bli problem att skicka 24 MHz klocksignal via
>> bandkabel? Kanske signalen intill borde jordas?
>>
>> /Anders
> 
> FPGARDY# skulle passa rätt bra där.  Måste ändå vända på en stor del av layouten så det vore lättare (jag vill va den klockan på pinne 1 då det är en dedikerad klockingång.)
> 

Så kanske är värt att beskriva signalbudgeten:

Varje 40-pinnarskontakt har 36 signaler tillgängliga (ytterligare 16
finns på Arduino-kontakten).

Varje Quickswitch (spänningsbegränsning + ett motstånd på ca 40 ohm)
skyddar 32 signaler; det är obligatoriskt för ABC-buss och V.24
(eftersom vi behöver en 5 V-baserad driver) och är en bra idé för SD
eftersom det är en extern kontakt med ingångar.

"Kostnad" för olika grejer:

	ABC-buss		47
	24 MHz			1	
	FPGARDY#		1
	Ljud (2 kanaler)	2
	V.24			5 (min) 10 (max) [siktar f.n. på 9]
	I2C			2 (min) 3 (med interrupt)
	VGA			5 (1 bit/kanal) 8 (2/kanal) 14 (4/kanal)
	PS2			2 (endast tangentbord) 4 (tangent+mus)
				  [f.n. tänker mig USB på moderkortet]
	SD			3 (min - övriga signaler via I2C)
	ESP01			3 (min - övriga signaler via I2C)
	Kassett			3 (möjligen 2 om motorrelä via I2C)
	Lysdioder		0 (via I2C)

Det skulle möjligen gå att göra V.24 och kassett genom ett seriellt
interface där FPGAn kontinuerligt samplar med hög hastighet, men det
ökar både kostnad och komplexitet...

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list