[abc80] Aspect-ratio på tecken?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Mars 16 07:57:36 PDT 2017


On 03/15/17 15:46, Andreas Gustafsson wrote:
> Om man ritar en kvadrat på exempelvis 10x10 tecken så blir denna lite
> utsträckt vertikalt, både i emulator och på min CRT-TV med bild från en
> riktig ABC80.
> Vad är egentligen aspect-ration på ABC80 tecken?
> Jag provade att köra ungefär 25% extra i x-led och då såg det mer
> kvadratiskt ut, men det var ju inte så vetenskapligt belagt...
> 
> /Andreas

Så jag skickade ett svar men skickade det till Andreas direkt av
misstag, vilket kanske var lika bra eftersom jag räknade fel!

Så aspekten på skärmen är 4:3 och vi har 40x24 tecken så det blir:

4*24:3*40 = 4:5

För blockgrafiken:

4*24*3:3*40*2 = 6:5

Med 80 tecken

För text:	2:5
För grafik:	3:5

FG-grafiken på ABC800 är 240x240, och har följaktligen samma 4:3 aspekt
som skärmen.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list