[abc80] ABC-buss <=> FPGA (mer detaljer)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Ons Mars 15 01:33:03 PDT 2017


On 03/15/17 00:30, Göran Åhling wrote:
> Hej igen,
> 
> Ett alternativ till I2C - I/O när pinnarna tog slut kunde kanske vara
> det gamla  tricket från alla tiders embedded ...
> 
> 74__595   (exempelvis, det finns flera halvsyskon i familjerna 74.. och
> 40..)
> 
> Skiftregister. 3 pinnar krets ger lätt 8 eller 16 latchade pinnar UT.
> Tar givetvis en stund att skifta, men med en FPGA kan det sköta sig lite
> själv på en kant, klart lättare än i en liten processor. Finns i små
> ytmonterade kapslar som kan vara en del av det "trånga kortet",
> speciellt för signaler som kanske inte ändras varannan klockcykel!
> 
> Data, Clock och latch-signal, inte så olikt I2C, men med lite mer
> rättframt "protokoll", ingen adressering att koda in och så.
> 
> Motsvarande finns för ingångar också, men inte riktigt lika populärt.
> 

Jo, men nu har jag redan en I2C-buss i systemet (för realtidsklockanl.)

Skiftregister kallas ofta SPI i mikrokontrollervärlden nu... men det är
vare sig mer eller mindre.  Det tar dock normalt fyra signaler (DI, DO,
CLK, CS# som också funderar som synkronisation.)  Har funderar på det
just för V.24 eftersom de i allmänhet begränsas av transceiverkretsarna
till 100-1000 kHz ändå.

Kortet är kanske 75% designat, men det är inte klart än.  Jag skulle ju
kunna lägga ut det senaste om någon vill se...

> Alternativet till att "fixa utgångar" kanske vore en annan FPGA-bärare?
> DE0-Nano fick jag till 2 x 40 pinnar generell I/O, när jag spanar runt
> lite på "billiglistor" är det dock oftast bara Cyclone iV, och lite
> färre pinnar. Dåligt... Bästa "fyndet" ligger väl uppemot 80 pinnar dock
> och pris < $20.
> 
> Sedan är frågan hur mycket av "roligheterna" på DE0-nano som är tänkta
> att användas för denna ABC-adapter. Att ha ett kort med massor av
> finesser som man inte använder är dyrt, men motsatsen är både dyrt och
> jobbigt. Jag inser inte riktigt hur WiFi skall användas i en ABC
> bus-adapter, t.ex.

Jag har tänkt porta mitt nuvarande printer-ROM will det, så att man kan
skriva ut och göra filaccesser via nätverk.

> Ta nu inte det jag skriver som kritik! Jag försöker bara bidra med
> uppslag och vara positiv, men kommer att vara med på det som Du väljer,
> oavsett vilket.

Det finns faktiskt ytterligare runt 15 pinnar på DE0-Nano-SoC, men jag
hoppades vara tillräckligt generell att man skulle kunna använda samma
kort till andra kort i DE-serien (via flatkabel.)

De är också mekaniskt problematiska, eftersom de är honkontakter medan
de andra är hankontakter... det gör att sätta ihop dem väldigt petnoga
med hur man får alla kontakterna att funka tillsammans.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list