[abc80] ABC-buss <=> FPGA (mer detaljer)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Mars 13 16:55:59 PDT 2017


On 03/11/17 15:51, Anders Jansson wrote:
> Vad bra!
> DE0-Nano är billigare än DE1, ca 770kr + moms.
> http://www.digikey.se/products/en?keywords=P0082-ND
> /Anders

Elektriskt är det kompatibelt med DE0-Nano, men mekaniskt (för att göra
en "macka") siktar jag f.n. på DE0-Nano-SoC (även Atlas-SoC, det är
samma kort).  Jag tror att DE0-Nano (utan -SoC) är mindre, och troligen
skulle hål för att kunna montera båda göra att komponenterna inte får plats.

Har klurat ut hur jag får dit en ESP Wifi-modul, antingen en ESP-01 i en
sockel eller ESP-12 fast monterat (inte båda, har inte bestämt mig än):
jag använder ett I2C-GPIO-chip för vissa signaler som inte behöver
ändras så ofta (t.ex. CS# på SD-kontakten, eller RESET# på ESP.)


Några praktiska frågor:

1. Hur många vore intresserade?
2. Av de som är intresserade, hur många vore beredda att löda fast
kontakterna själva?  Alla kontakter är "through hole" och har minst 2.54
mm stiftavstånd, (VGA är lite sicksack men motsvarande.)  Det skulle
också låta folk välja lite mer, t.ex. vertikal eller horisontell
ABC-buss.  Anledningen är att göra dessa på fabrik är dyrt.
3. Skulle vilja veta om det är något jag siktar på som inte är
intressant, eller om det är något annat som folk verkligen vill ha
(t.ex. ett I2S-modem för ljud i stället för ett enkelt filter.)
4. Är DE0-Nano-SoC rätt val?

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list