[abc80] ABC-buss <=> FPGA (mer detaljer)

Anders Jansson andj at hem.utfors.se
Sat Mars 11 15:51:26 PST 2017


Vad bra!
DE0-Nano är billigare än DE1, ca 770kr + moms.
http://www.digikey.se/products/en?keywords=P0082-ND
/Anders


Den 2017-03- 23:59:50 skrev H. Peter Anvin <hpa at zytor.com>:

> On 10/30/16 12:57, hpa at zytor.com wrote:
>> Jag håller på och designar ett adapterkort för att koppla ihop en 
>> fysisk ABC-buss med ett FPGA-kort (DE1 eller ett annat kort med 
>> kompatibla GPIO-kontakter.)
>>
>> Som jag har det nu ska det kunna vara "fågel, fisk eller mitt emellan", 
>> d.v.s. det ska kunna kopplas till en dator, driva expansionskort, eller 
>> sitta emellan och registera trafiken.
>>
>> Jag kommer troligen att bygga kortet oavsett, men om det är någon som 
>> är intresserad vore det billigare att låta göra fler på en gång.
>>
>> Har f.n. inget pris, men kommer att ha ett innan jag låter tillverka 
>> något.
>
> Så det här börjar ta form. Jag blev mer ambitiös efter hand, och till
> min förvåning verkar jag kunna få plats på ett kort med nästan allt jag
> ville ha.
>
> Så idén är att kortet ska gå att kunna sättas ihop som en "macka" med
> kortet DE0-Nano-SoC eller med flatkabel till andra kort från Terasic med
> två 40-pinnarskontakter.
>
> Tanken är att "mackan" ska kunna användas som en fullvärdig ABC-dator
> (80 eller 800) eller kopplas ihop med antingen eller.
>
> Eftersom DE0-Nano-SoC saknar video och ljudutgångar har jag
> implementerat *mycket* enkla sådana (3x2 bitars VGA, 2x1-bitsutgång på
> ljudsidan, "line level", men med ett tillräckligt bra filter att
> delta-sigma-modulering i FPGA:n ska kunna producera bra resultat.
>
> Här är vad jag har hittills:
>
> - ABC-bus med alla signaler som används av ABC80 och/eller ABC800
> - Kontakt för att driva +5 V, +12 V och -12 V till ABC-bussen
>  (samma kontakt som används för 3.5" floppydrives, men med en av
>  jordpinnarna som -12 V istället; går att köra direkt om man inte
>  behöver -12 V.)
> - 3x2 bitars VGA
> - Enkel ljudkrets (2 kanaler buffer + filter)
> - MicroSD-kontakt (så den på DE0-Nano-SoC kan användas till dess
>  operativsystem om så önskas). Troligen kommer endast att stödja
>  1-bit SPI mode (begränsat till 3 MB/s) p.g.a. brist på pinnar.
> - Kontakt för en RTC-modul (billigare än att sätta RTC:n på kortet!)
> - PLL-krets som generar 24 MHz från ABC-bussens 3 MHz, eftersom
>  PLL-erna på FPGA:n kräver minst 5 MHz i ingångsfrekvens.
> - Enkel krets som driver RDY låg tills FPGA;n signalerar att den är
>  klar med sin initialisering (kan stängas av med jumper.)
>
> Jag koppas också lägga till en kontakt för en ESP-01 Wifi-modul (går att
> köpa för c:a 2 USD!), men jag vet inte om jag kommer att få plats;
> p.g.a. brist på pinnar kommer det att kräva en extra switch-IC för att
> multiplexera pinnarna för antingen RTC-modulen eller SD-kontakten
> (tänker mig f.n. RTC-modulen.)
>
> Det skulle kunna gå att "dubbelpumpa" VGA-pinnarna för att få 3x4 bits
> VGA (som DE1), men jag tror inte jag har plats för de extra kretsar och
> motstånd som skulle behövas.
>
> 	-hpa
>
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80More information about the ABC80 mailing list