[abc80] Hires Invasion

hpa at zytor.com hpa at zytor.com
Sat Mars 11 13:55:23 PST 2017


On March 3, 2017 6:36:13 PM PST, hpa at zytor.com wrote:
>On February 22, 2017 1:03:27 PM PST, "H. Peter Anvin" <hpa at zytor.com>
>wrote:
>>On 02/16/17 04:19, Andreas Gustafsson wrote:
>>> Tackar för alla positiva kommentarer!
>>> 
>>> Jag hade för avsikt att nämna fler namn i tack-texten, framför allt
>>herr
>>> Juhasz som varit mycket behjälplig, men dessvärre tog platsen slut
>>>jag
>>> kunde inte trycka in ännu en textskärm. Det påminner mig om att jag
>>ska
>>> börja titta på om det finns något bättre sätt att ladda in min kod
>än
>>den
>>> bin2bac-lösning jag kör nu, som det är nu får binären bli inte bli
>>större
>>> än cirka 12.5kb har jag för mig.
>>> 
>>
>>Min version av bin2bac borde kunna klara av upp till ~29K om maskinen
>>har såpass mycket minne.
>>
>>	-hpa
>>
>>_______________________________________________
>>ABC80 mailing list
>>ABC80 at abc80.org
>>http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
>
>Specifikt: 9 bytes overhead för varje 253-bytessekor, så ung. 3.7%
>overhead.  Konvertering är "in placera" så den har inte minne för en
>andra kopia.
>
>En ABS-fil är något bättre.

Korrigering: *I minnet* blir det 8 bytes overhead per 244 bytes data, och eftersom minnet är det som är begränsat är det det som räknas.
-- 
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.More information about the ABC80 mailing list