[abc80] Joystick

Robert Juhasz juhasz at abc.se
Sat Dec 30 17:15:10 PST 2017


Håller med om att 5V-drivning nog går att ordna med nedreglering av 12V. Jag kollade databladet på 75189/1489 som sitter på ingången. Även om den tål +/- 30V på ingången så är själva switchspänningen typiskt över +1.9 v för positiv spänning och under +1.0V för negativ, dvs vanliga logiknivåer är faktiskt helt godkända! Däremot är ju ingången inverterad, men jag har med framgång kört Arduinos soft-serial bibliotek direkt in till ABC80 - bara man kommer ihåg att ange att polariteten är inverterad funkar det utmärkt! Ett standard arduino-kort kan då sköta hela konverteringen utan en enda extra komponent (den har inbyggd regulator som tål 12V) - bara att koppla in 9-pol d-sub för joystick och serieport. Måste nästan testa detta… ;)

Robert

> 30 dec. 2017 kl. 16:08 skrev Göran Åhling <goran at eadc.se>:
> 
> Surfning om Atari-joysticken visar ju på att det är 5 signaler, 4 för riktning och en för knapp.
> 
> (Tack för tipsen!)
> 
> "Mellanriktningarna" signaleras genom att två "huvudriktningar" båda är aktiva.
> 
> Totalt alltså 5 bitar, 32 möjliga kombinationer.
> 
> Något aktivt mellan är väl inte fel. Exempelvis en UART! Möjligen kombinerat med en 5=>1 OR (5 dioder?...) och en oscillator som pulsar "strobe" så länge som någon ingång är aktiv. (Annars kan programvara göra det också i ABC:n... En ingång används då för den ihop-ORADE signalen "knapp tryckt", en utgång skickar ut klockpulser till UARTen som skickar in tecken på en data-ingång. UARTen kan förstås byglas till 5 databitar, 1 stoppbit och ingen paritet...
> 
> Men sedan behövs det förstås en linjedrivare mellan UART och V-24-kontakten, t.ex. en gammal fin 1488.
> 
> För att mata logiken behövs troligen en ned-stabb från +12 V snöret.
> 
> I själva verket är det säkert lättare att göra detta i en PIC/AVR än med gammaldags MSI, men vist vore det kul att kunna använda en gammal fin HD-6402!
> 
> Gott nytt ABC-år till alla läsare!
> 
> /Göran
> 
> 
> On 2017-12-30 14:07, Robert Juhasz wrote:
>> En annan ide är att sätta lite intelligens mellan och endast ha en inlinje och generera olika pulslängder för olika joystickriktningar/knapp-kombinationer. Dessa mäter man sen med lite mjukvara precis som med analoga joysticken....Faktum är att även om ingången är specad för seriella signaler med +/- spänning funkar arduinons 0/5 v utmärkt...
>> 
>> Gott nytt år!
>> 
>> Robert
>> 
>> Skickat från min Xperia™-smartphone från Sony
>> 
>> ---- Anders Jansson skrev ----
>> 
>>> Den 2017-12- 06:49:18 skrev H. Peter Anvin <hpa at zytor.com>:
>>> 
>>>> On 12/19/17 16:15, H. Peter Anvin wrote:
>>>>> Här är en "ordentlig" variant som konverterar till/från 5 V som
>>>>> följaktligen går att använda med ungefär vilken logik som man nu vill...
>>>>> 
>>>>> http://www.zytor.com/~hpa/abc80/abcjoyact.pdf
>>>>> 
>>>> Tänkte påpeka att om man bryr sig om detaljer till den utsträckningen är
>>>> det nog värt att byta till ABC-bussen, där det finns 5 V och
>>>> tillräckligt med signaler.  Tyvärr är ju även ABC-bussen enormt
>>>> "nergraderad" gentemot Z80-bussen (ABC800 fixade det till en viss del.)
>>>> 
>>> Vad saknas i ABC-bussen av intresse för en joystick? Men en
>>> ABC-busskontakt känns väl hur som helst rätt klumpig för en joystick? Jag
>>> gillade den passiva varianten för V24! Kan man inte ta några optokopplare
>>> om man vill bygga på med TTL-kompatibilitet? Det vore ju bra om man kunde
>>> köra samma kod tänker jag.
>>> 
>>> Gott Nytt År alla!
>>> 
>>> /Anders
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> ABC80 mailing list
>>> ABC80 at abc80.org
>>> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
>> _______________________________________________
>> ABC80 mailing list
>> ABC80 at abc80.org
>> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
> 
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
More information about the ABC80 mailing list