[abc80] IEC

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Aug 7 17:13:42 PDT 2017


On 08/05/17 07:26, Anders Jansson wrote:
> Vad var IEC-option för något? Samma som Commodore serial IEEE-488?
> https://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_bus
> 
> Programbanken på devili.ik.fi verkar nere men jag hittade den på annan
> adress. Hittar dock inget med IEC eller IEEE.
> http://www.retrocomputing.net/parts/commodore/1541/docs/devil/pub/Luxor/index.htm
> 

Ett interface till IEEE-488 (a.k.a IEC-(60)625, GPIB eller HPIB).
Hårdvara inkluderades inte, men jag tror att den som fanns att köpa var
den normala parallella, dock med den IEC-specifierade DB-25-kontakten i
stället för den "normala" 24-poliga "Centronics-typ".

Commodore's seriella interface var en specialare. och *mycket*
långsammare, men det går att bygga en enkel brygga (men det var lika
enkelt att bygga ett snabbare interface från cartridgeporten.)

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list