[abc80] Periodiskt återkommande osynk...?

Andreas Gustafsson andreas.gustafsson at gmail.com
Fre Dec 23 15:51:26 PST 2016


Hej igen!

Jag har nu kommit en bit med mitt experimenterande med grafikuppdatering
synkroniserad med rasterstrålen.
Dock märker jag att det ibland "hoppar till" och verkar tappa mitt fina
cykel-exakta synk.
Det ser ut som det är återkommande, händer kanske var 4:e sekund eller så,
och verkar bara vara precis någon enstaka frame, sedan är allt i synk igen.
Känns som det är någon sorts interrupt eller något som går in och stör, och
det måste vara ett NMI för jag börjar mitt program med DI för att disabla
alla andra interrupts.
Kan det vara någon sorts NMI som ligger och kör på varje VBL, men koden som
den exekverar råkar ta lite extra tid periodiskt efter några hundra frames?


More information about the ABC80 mailing list