[abc80] ABC838 diskformat?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Aug 8 11:41:44 PDT 2016


On 08/03/16 14:19, Anders Jansson wrote:
> 
> Jag har en notering att det bara är 76 spår som används. 2*76*26 = 3952.
> En programlista avslutas med "1460 av 3944 sektorer lediga".
> Med 2*62*32 = 3968 skulle det fortfarande få plats på skivans 2*77*26 =
> 4004.
> 

3944 är inte heller delbart med 32.  3944 = 2^3*17*29.  UFD-DOS i alla
fall verkar kräva 8 kluster/logiskt spår, men som vi tidigare sett har
UFD-DOS också ett max av 238 logiska spår.

Kanske är dags att titta på en disassembly av UFD-DOS...

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list