[abc80] ABC838 diskformat?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Aug 1 13:50:31 PDT 2016


On 07/31/16 11:44, Anders Sandahl wrote:
> Hej,
> 
> Jag undrar hur ABC838 (8" disketter) är formaterade. Enligt vad jag har
> lyckats läsa mig till är det detta som gäller:
> 
> 2 sidor, 77 Spår, 26 sektorer/spår, 256bytes/sector, MFM
> 
> Jag har några (3) disketter som jag försöker läsa med en ombyggd ABC838
> och Kryoflux men får inget vettigt data. Jag har ingen aning om
> disketterna är okej.
> 
> Saken är den att jag lyckat läsa DEC RX02 disketter utan problem med samma
> apparat.
> 
> Någon ide?
> 

Kan du få sektordata överhuvudtaget?  I sådant fall, skulle du kunna
skicka ut dem?

Jag har inte lyckats klura ut hur 2x77x26 får i hop det med
"Microdatorns ABC's" påstående att ABC838 använde 4 sectorers clusters
(som skulle göra varje UFD-DOS logiskt spår till 32 sektorer, 8K).
2*77*26 är helt enkelt inte en multipel av 32.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list