[abc80] Assembler -> BAC program?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat May 31 11:50:27 PDT 2014


Har redan skrivit en egen variant (kunde inte sova igår kväll), men undrar om det finns någon som känner till en lämplig assembler som producerar relokerbar kod? Känner bara till gas (om den funkar fortfarande för Z80) och sdcc.  Skrev en själv på 80-talet till ABC800...

On May 31, 2014 11:43:03 AM PDT, Robert Juhasz <juhasz at abc.se> wrote:
>ja det är ett problem! man skulle kunna jämföra med output från ass.bac
>som ju kan generera sådana filer också...
>
>för övrigt, Andreas, så är kombinationen ass.bac/ted.bac en riktigt
>trevlig assembler-utvecklingsmiljö iaf om man har disk av något slag
>eller kör i emulator.
>
>Robert
>Skickat från min Samsung Mobil
>
><div>-------- Originalmeddelande --------</div><div>Från: "H. Peter
>Anvin" <hpa at zytor.com> </div><div>Datum:2014-05-31  11:50  (GMT+01:00)
></div><div>Till: Robert Juhasz <juhasz at abc.se>,Andreas Gustafsson
><andreas.gustafsson at gmail.com>,abc80 at abc80.org </div><div>Rubrik: Re:
>[abc80] Assembler -> BAC program? </div><div>
></div>On 05/30/2014 09:13 AM, Robert Juhasz wrote:
>> finns ett program i abcarkivet som heter embmake.bas (ligger i
>> abc80/asm) som gör bac filer av binärdata i minnet.
>
>EMBMAKE.BAS verkar ha i alla fall ett problem... startadressen som
>läses
>in läggs i variabel E, men den används aldrig sedan...
>
>-hpa

-- 
Sent from my mobile phone.  Please pardon brevity and lack of formatting.


More information about the ABC80 mailing list