[abc80] Assembler -> BAC program?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat May 31 02:50:27 PDT 2014


On 05/30/2014 09:13 AM, Robert Juhasz wrote:
> finns ett program i abcarkivet som heter embmake.bas (ligger i
> abc80/asm) som gör bac filer av binärdata i minnet.

EMBMAKE.BAS verkar ha i alla fall ett problem... startadressen som läses
in läggs i variabel E, men den används aldrig sedan...

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list