[abc80] Assembler -> BAC program?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat May 31 01:20:39 PDT 2014


On 05/29/2014 02:40 PM, Andreas Gustafsson wrote:
> Hej!
> 
> Har precis införskaffat min första ABC80 med kassettstation. Jag trodde
> först att det skulle vara en hel vetenskap att lyckas för över program från
> PC till ABCn med någon sorts custom-byggd hårdvara som jag inte skulle vara
> kapabel att skapa.
> Men med hjälp av en laptop, en sån där kassett-adapter egentligen avsedd
> för gamla bilstereos och ABCCAS av Robert Juhasz så visade det sig ganska
> enkelt att ladda hem ett kompilerat BASIC-program (.BAC) från nätet och
> faktiskt köra det på min ABC80.
> 
> Nu är jag väldigt sugen på att koda något själv. Jag är mest intresserad av
> att koda grafikdemos i ren assembler, har kodat en del saker för ZX81 som
> har rätt så liknande tekniska förutsättningar som ABC80 (
> http://ag1976.com/prods.html?prodplatform=12) så jag tror att det skulle gå
> att göra saker för vår gamla härliga svenska arbetshäst också.
> 
> Problemet är att jag inte har något bra sätt att få över det jag
> cross-assemblerat på PC till ABC80n.
> För tillfället får jag sitta och skriva in allt för hand som datasatser via
> en loader i BASIC vilket bara funkar för riktigt små saker.
> Finns det något sätt att "injecta" min råa z80-binär och få ut en .BAC-fil
> som jag sedan kan använda ABCCAS på?
> 
> Idealt tänker jag mig att man har nån liten binär-stub som innehåller
> BASIC-koden för typ:
> 
> 10 A%=CALL(49408)
> 
> och sedan så är resten min rådata.
> 
> Är det ens möjligt att göra så, eller kräver .BAC-formatet att det följer
> ett förutbestämt format?
> 
> Vet inte om jag lyckats förklara tillräckligt väl vad jag vill åstadkomma,
> men hoppas på svar! :)
> 

Här är ett Perl-program som producerar .bas filer (inte .bac) från assembly.

Jag vet inte om ABCCAS can omvandla vanliga textfiler till ABC-format,
men det är inte svårt att hacka till om det behövs.

Kompilerade (.BAC) filer är (något) krångligare, men som Robert redan
visat så är det fullt möjligt det med...

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list