[abc80] Mikrodatorn...

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon May 12 10:15:26 PDT 2014


On 05/12/2014 08:26 AM, Anders Sandahl wrote:
> Nåväl, jag hittade tidningarna.
> 
> http://www.abc80.net/docs/luxor/64k_ABC80.pdf
> 
> OBS: Filen blev 40-megabyte!
> 

Tack!  Är det egentligen inte otroligt hur enkla kretslösningarna var på
den tiden...

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list