[abc80] Tangenbords-IRQ

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Juli 21 13:52:01 PDT 2014


On 07/21/2014 11:16 AM, Fredrik Axtelius wrote:
> Hej, jag försöker hooka in mig i tgbirq'n vilket jag lyckas med men jag är
> osäker på hur jag ska hoppa tillbaks.
> 
> Just nu kollar jag först om man är i RUN-läge och isf. hoppar jag till $31f
> (799)
> Är jag inte i RUN så kollar jag CTRL+L och isf. rensar skärmen för att sen
> hoppa till $31f.
> 
> Är det fel?
> 
> Det "funkar" (koden körs) men jag har fått bieffekten av att allt nu ger
> mig err 11 mfl felmeddelanden.
> 
> Och kör jag CTRL+L (som bara gör ingenting) så tokhänger sig alltihopa :(
> 
> Lite kod:
> IRQ:
> push af
> ld a, (iy+14) ; Är vi i runmode?
> and a
> jp z, $31f ; Japp, släpp kontrollen
> 
> in a, 56 ; Läs tangentbordsporten
> and 127
> cp 12 ; CTRL-L?
> jr z, DUMMY ; Just nu bara en ret
> 
> pop af
> jp $31f ; Släpp kontrollen
> 

Normalt så vill du återvända med RETI, inte JP.  Om du använder JP så
kvaddar du stacken, plus att det inte alls är säkert att du blev
avbruten på adress 031F.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list