[abc80] Färgmonitor

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sön Juli 6 19:19:54 PDT 2014


On 07/06/2014 03:46 PM, Iggy Drougge wrote:
> 6 jul 2014 kl. 23.09 skrev H. Peter Anvin:
>>
>> Skulle nog gissa att det vore enkelt nog att driva en VGA-monitor, med.
>> VGA är såvitt jag vet rätt lika SCART: 1 V signal,
>> 75 Ω impedans, separat synk, men de flesta monitorer fungerar med "sync
>> on green" eller sammankopplad synk.
> 
> VGA-skärmar synkar på 31 KHz, en tv på 15 KHz. Med andra ord får du
> ingen bild, rullande bild eller dubbel bild på en VGA-skärm.

De flesta moderna (1995 och nyare) monitorer kan klara ett mycket stort
antal frekvenser.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list