[abc80] Färgmonitor

Iggy Drougge idrougge at mac.com
Sön Juli 6 15:46:01 PDT 2014


6 jul 2014 kl. 23.09 skrev H. Peter Anvin:
>
> Skulle nog gissa att det vore enkelt nog att driva en VGA-monitor,  
> med.
> VGA är såvitt jag vet rätt lika SCART: 1 V signal,
> 75 Ω impedans, separat synk, men de flesta monitorer fungerar med  
> "sync
> on green" eller sammankopplad synk.

VGA-skärmar synkar på 31 KHz, en tv på 15 KHz. Med andra ord får du  
ingen bild, rullande bild eller dubbel bild på en VGA-skärm.


More information about the ABC80 mailing list