[abc80] Färgmonitor

Iggy Drougge idrougge at mac.com
Sön Juli 6 12:06:46 PDT 2014


Hur löste du det med strömmatningen?

6 jul 2014 kl. 07.52 skrev Robert Juhasz:

> javisst det går! det går att ansluta en scartkontakt till en vanlig  
> tv.
>
> rgb kan gå rakt in men helst via motstånd t ex 47 ohm. sync till  
> video in på scart. jag ser nu att det är 47 ohm i serie och 47 ohm  
> till jord på syncledningen. det senare motståndet kom till för att  
> sänka nivån lite men skulle nog hellre göra en spänningsdelare med  
> 100 ohm motstånd om jag gjorde om kopplingen.
More information about the ABC80 mailing list