[abc80] ABC 806 PAL-kretsar

Anders Sandahl anders at abc80.net
Sön Juli 6 12:02:32 PDT 2014


Vad är det för en PAL?

Jag har ABC806 och programmerare, kan ju försöka läsa ut en.

/Anders

Quoting "H. Peter Anvin" <hpa at zytor.com>:

> On 07/05/2014 06:27 PM, M Wedin wrote:
>> Jag har bara tittat i ett fåtal trådar. Eftersom jag inte vet hur man söker
>> i arkivet, så riskerar jag att ställa tidigare ställda frågor.
>>
>> I en gammal trådt verkar PAL-kretsarna i ABC 806 kan vara bristfälligt
>> dokumenterade. Stämmer det fortfarande? Går det att återskapa det som finns
>> i dem om man har ett fungerande original? Eller kan man köpa dem
>> programmerade nånstans.
>>
>> Det verkar i alla fall som om det går att få fatt på kretsarna
>> oprogrammerade.
>
> Det går troligen att avkoda PAL-kretsarna om någon har en ABC806 som de
> är beredda att plocka isär.  Annars kan man ju också klura ut hur de ska
> fungera från de nödvändiga funktionerna.
>
> 	-hpa
>
>
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80

More information about the ABC80 mailing list