[abc80] ABC 806 PAL-kretsar

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sön Juli 6 10:07:19 PDT 2014


On 07/05/2014 06:27 PM, M Wedin wrote:
> Jag har bara tittat i ett fåtal trådar. Eftersom jag inte vet hur man söker
> i arkivet, så riskerar jag att ställa tidigare ställda frågor.
> 
> I en gammal trådt verkar PAL-kretsarna i ABC 806 kan vara bristfälligt
> dokumenterade. Stämmer det fortfarande? Går det att återskapa det som finns
> i dem om man har ett fungerande original? Eller kan man köpa dem
> programmerade nånstans.
> 
> Det verkar i alla fall som om det går att få fatt på kretsarna
> oprogrammerade.

Det går troligen att avkoda PAL-kretsarna om någon har en ABC806 som de
är beredda att plocka isär.  Annars kan man ju också klura ut hur de ska
fungera från de nödvändiga funktionerna.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list