[abc80] Nytt FPGA-kort...

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Feb 8 19:24:16 PST 2014


Mycket intressant ny variant av DE1...

http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=165&No=836&PartNo=2

Naturligtvis kommer det ut efter att jag redan köpt det dyrare SoCKit ;)

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list