[abc80] CP/M?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Apr 10 19:29:55 PDT 2014


On 04/10/2014 02:18 PM, H. Peter Anvin wrote:
> Jag undrar om det är någon som har CP/M-mjukvara till ABC80?
> 
> 	-hpa

Om vi kan få tag i detta inom de närmaste dagarna kanske vi kan få
ställa ut på en hyllning till Gary Kildal, som skrev det ursprungliga CP/M.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list