[abc80] musstöd och RPi (Re: abc80sim-2.1)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Apr 10 14:17:43 PDT 2014


On 04/10/2014 01:31 PM, Abinsium wrote:
> 
> Jag är ännu inte så insatt i ABC80:ns hårdvara, men det verkar ju vara
> en intressant finess.
> 
> Det största problemet just nu tycker jag är att INP(56) inte fungerar
> som i den äkta ABC 80 i abc80sim-2.1 i Raspbian och Ubuntu 10.04 LTS
> (tror det är samma fel i alla Linuxar).
> 

Om man emulerar INP(56) korrekt så måste man också få tajmingen rätt
annars så blir tangentbordet oanvändbart - ABC80 gjorde
tangentbordsrepetering genom tajmingloopar.

abc80sim har överhuvudtaget inget stöd för den typen av hastighetskontroll.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list