[abc80] abc80sim-2.1

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Okt 28 23:48:32 PDT 2013


Hej,

Jag hade tid på ett flygplan och gjorde en del uppdateringar till
abc80sim.  Ny version på:

	http://www.abc80.org/abc80sim/

De största ändringarna är 80-teckensstöd plus att UNX:/LIB: byts ut mot
PR:/PRA:/PRB: från FPGA-projektet.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list