[abc80] Ladda program (och bara vanliga textfiler) – hur?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Ons Aug 28 11:44:17 PDT 2013


On 08/14/2013 05:12 AM, Johnny Rosenberg wrote:
> 
> Funderar också lite på en annan grej, men där är det kanske minnet som
> sviker:
> Har för mig, sedan tidigt 1980-tal, att INP(56), som returnerar teckenkoden
> för den tangent man för tillfället trycker på, returnerar ett värde när man
> håller ner en tangent och ett annat när man släpper den, men ett litet
> testprogram (10 ; INP(56) : GOTO 10) visar att så inte är fallet med
> simulatorn i alla fall. Är det jag som kommer ihåg fel eller är det
> abc80sim som inte riktigt efterliknar originalet i denna aspekt?
> 

INP(56) returnerar ASCII+128 medan tangenten är nertryckt och bara
ASCII-koden efteråt.  Up/down mode som du beskriver fanns på IBM PC och
som alternativ mod för de senare 800-modellerna.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list