[abc80] Program för att omvandla ABC80-kassetter till filer

Mikael Bonnier mikaelb at df.lth.se
Mon Juli 23 04:43:50 PDT 2012


On Sat, 21 Jul 2012 10:19:58 -0700, "H. Peter Anvin" <hpa at zytor.com>
wrote:
> On 07/21/2012 09:22 AM, Mikael Bonnier wrote:
>> Hur skall man ändra ditt program så att det fungerar med 96 kHz?
> 
> Byt ut 44100 (på ett par ställen) mot 96000.

Jag gjorde det men det fungerade inte. Jag gjorde en mer flexibel version
där man kan ange samples och thresh på kommandoraden.
mfmdecode muzak.raw 44100 5300
fungerar fortfarande, men
mfmdecode muzak96k.raw 96000 5300
utvinner inga filer alls. Jag provade även att ändra thresh, men ingen
framgång då heller. Jag skickar min version till dig i ett separat brev.

>> Jag har ett nytt problem nu: hur kan jag få ut filer ur diskavbilden
>> (DSK-filen)? Jag kan spara program som BAS-filer på diskettavbilden och
>> vill få dessa som lösa textfiler i ABC80-versionen av ASCII.
> 
> Vet inte vad för format du har på dina DSK-filer... om det är en rå fil 
> i ABC-DOS-format så är det hyfsat komplicerat.

DSK-filerna är skapade med DosGen.exe och DosCopy.exe som ingår i ABCWin2.
Tyvärr verkar källkoden ej finnas tillgänglig så formatet på DSK-filerna är
okänt.

>> Hur listar man filerna på en diskett i ABCWin2? Jag hittade en
>> bruksanvisning till ABC80 men den verkar inte ta upp detta.
> 
> Normalt:
> 
> BYE
> LIB

Jag provade detta, men hur kommer man tillbaka till normalt läge efter BYE
utan att behöva starta om emulatorn?

> alt
> 
> RUN LIB

Detta fungerade bra, men det verka synas fler filer med den första metoden
på t.ex. den med ABCWin2 medföljande spel.dsk.

> ... men båda kräver att programmet LIB finns på skivan.

LIB finns på systemskivan som sitter i emulatorns DR0:.

-- 
// Mikael Bonnier
----
// Web: http://www.df.lth.se/~mikaelb/  E-mail/MSN: mikaelb at df.lth.se
// ICQ # 114635318  Skype: mikael4u  Twitter: @MOB_i_L
// Mob/SMS/MMS: +46730307498  Phone home: +4646323208


More information about the ABC80 mailing list