[abc80] Program för att omvandla ABC80-kassetter till filer

Mikael Bonnier mikaelb at df.lth.se
Sat Juli 21 09:22:41 PDT 2012


On Fri, 20 Jul 2012 21:01:36 -0700, "H. Peter Anvin" <hpa at zytor.com>
wrote:
> On 07/20/2012 08:19 PM, H. Peter Anvin wrote:
>>
>> Jag skrev ett litet program som kan avkoda en del filer från din
>> kassett, men inte alla... skulle tro att demodulatorn skulle gå att
>> förbättra väsentligt.
>>
> 
> Jag mixtrade lite med att sätta på och stänga av högpassfiltret och 
> justera nivån THRESH; fick totalt 11 filer att läsa, men det fanns fler 
> på det bandet.

Tackar så väldigt mycket! Det var trevligt att återse programmet
MÅLARE.BAC efter att jag skrev det för 30 år sedan -- det är lite ovanligt
med ljudeffekter i ett CAD-program!. Jag tror ditt MFMDecode-program i C
kan vara viktigt för att bevara historien. Det finns förmodligen många
ABC80-kassettband därute med unik information, men få har kvar
utrustningen. Jobba gärna vidare med programmet och gör det helst till
öppen källkod! Jag skall försöka hitta fler ABC80-kassettband men vissa av
dem jag hade som var märkta ABC80 hade överspelats av annat.

Det finns ett program som heter UberCassette
<http://www.retroreview.com/iang/UberCassette/> som försöker klara alla
datorkassetter men det klarar inte ABC80 i dagsläget.

(MÅLARE används genom att använda knapparna kring F i åtta riktningar som
markörstyrning och Caps Lock styr om man målar eller inte. S suddar.)

Jag har nu samplat bandet i 96 kHz och lagt upp här med en
ABC80-diskavbild för ABCWin2 <ftp://ftp.abc.se/pub/abcwin> med de hittills
av mig hittade programmen:
http://www.df.lth.se/~mikaelb/abc/80/
Dessutom tror jag att den förra samplingen i mono var från den dåliga
kanalen (vänster per automatik) men nu samplade jag i stereo och slängde
bort den dåliga kanalen så det är fortfarande monoljud med PCM 16-bitar men
med 96 kHz samplingsfrekvens. Hur skall man ändra ditt program så att det
fungerar med 96 kHz?

Jag har ett nytt problem nu: hur kan jag få ut filer ur diskavbilden
(DSK-filen)? Jag kan spara program som BAS-filer på diskettavbilden och
vill få dessa som lösa textfiler i ABC80-versionen av ASCII.

Hur listar man filerna på en diskett i ABCWin2? Jag hittade en
bruksanvisning till ABC80 men den verkar inte ta upp detta.

Mina ZX81-program (de som hittills har gått att utvinna från kassetterna)
finns här och i nivåerna ovanför:
http://www.df.lth.se/~mikaelb/sinclair/zx81/mob-i-l/
De kan man t.ex. köra i emulatorn EightyOne <http://www.chuntey.com/> för
Windows och Linux med Wine, eller i Zed Ex för Android-telefoner och
-surfplattor. Det hade varit roligt med en ABC80-emulator för Android.

-- 
// Mikael Bonnier
----
// Web: http://www.df.lth.se/~mikaelb/  E-mail/MSN: mikaelb at df.lth.se
// ICQ # 114635318  Skype: mikael4u  Twitter: @MOB_i_L
// Mob/SMS/MMS: +46730307498  Phone home: +4646323208


More information about the ABC80 mailing list