[abc80] ROM/RAM-emulering till ABC80 och SD-interface

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Fre Aug 31 16:54:48 PDT 2012


On 08/31/2012 01:23 PM, H. Peter Anvin wrote:
> Ja.  Men ni behöver de flesta pinnarna ändå...

Ni behöver DATA# och STATUS# som in-portar, OUT#, CS#, C1# och C3# som
ut-portar, och RST# (reset).  Diskkontrollers använder inte C2# och C4#.

Teoretiskt sett är det möjligt att man kan använda (N)AND-grindar av in-
och utportarna (separat) och titta på A2..A0 för att veta vilken.  Det
är inte okej per spec (och funkar inte i ett expansionschassi) men borde
funka om man är inkopplad direkt till datorn.  Det gör också att man
inte kan tysta ner interrupt som inte gäller när man inte är selectad.

	-hpa

More information about the ABC80 mailing list