[abc80] FTP -> HTTP

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Aug 23 12:17:00 PDT 2012


Som en del märkt finns inte ftp.abc80.org längre... allt material finns 
kvar, har bara stängt av FTP-servern eftersom det verkar lite 
meningslöst att köra FTP nuförtiden...

ABC80-material:	http://www.abc80.org/pub/
Annat material:	http://www.zytor.com/pub/

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list