[abc80] [ABC80] DOS-diskett

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Aug 11 16:16:10 PDT 2012


On 08/04/2012 06:12 AM, Per Vallgren wrote:
> 2 Jag måste skriva ett program för att överföra det inspelade till disk.
> 3. jag måste skriva ett program för att formatera en disk. (detta program ligger ju på “systemdisken”)

Har möjligen fixat det åt dig...

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list