[abc80] Listan tillbaka...

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Okt 6 11:50:50 PDT 2011


On 10/02/2011 02:10 PM, Torfinn Ingolfsen wrote:
> 2011/10/2 H. Peter Anvin <hpa at zytor.com>:
>> Den här listan borde fungera igen nu...
> 
> Jeg var ikke klar over at den hadde vært ute av drift en gang...

Den var ur drift cirka 2 veckor...

	-hpa

-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel.  I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list