[abc80] PIC32_Z80

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Juni 4 18:20:39 PDT 2011


On 05/31/2011 10:43 AM, Anders Jansson wrote:
> PIC32 klarar att emulera 6 MHz Z80.
> http://www.flickr.com/photos/stryco_jarin/sets/72157623500433717/
> Koden är i C. Eventuellt offentliggör Jarin sin kod.
> http://hackaday.com/2010/05/22/z80-emulated-on-pic-hardware/
> 
> Jag testade att kompilera en annan Z80 emulator med MPLAB för PIC32.
> http://fms.komkon.org/EMUL8/
> Det gick inte med C30-kompilatorn som gav ett felmeddelande om begränsning i storlek i gratisversionen (trodde inte det fanns en sådan begränsning). Testade HITECH istället och det gick bättre. Med Lite-versionen blev det ca 80 instruktioner för avkodning av en Z80 NOP. Aktivering av Pro-versionen (45 dagar) gav ca 35 instruktioner för en NOP. Detta räcker väl ganska bra för ABC80? Den går väl på 3MHz och NOP tar 4 klockcykler? 
> 

Jo; 3 MHz (I ABC80) och NOP är 4 klockcycler.

(F.ö. så vitt jag vet är MPLAB egentligen gcc och det går att ta bort
begränsningarna helt enkelt genom att hacka bort dem i källkoden.)

	-hpa

-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel.  I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list