[abc80] Abc80/Abc800 Kryoflux

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Aug 4 16:37:07 PDT 2011


On 08/03/2011 11:34 AM, Hallgrim wrote:
> Hejsan, om det är någon som har kunskap om hur abc80/800-disketter 
> fungerar så får de gärna lämna ett meddelande här 
> http://forum.kryoflux.com/viewtopic.php?f=4&t=214
> 
> Kryoflux är en ny adapter som är designad för att kunna läsa och skriva 
> till gamla disketter av alla olika format men abc80/800 stöds inte än 
> för där finns ingen information om hur disketterna fungerar.
> 

En sak till... som sagt var behöver man inte Kryoflux för att kunna läsa
ABC-disketter.  De går att läsa med vanlig PC-hårdvara.  Under Linux kan
man använda kommandot "setfdprm" för att konfigurera parametrarna:

http://www.abc80.org/pipermail/abc80/2008-November/000198.html

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list