[abc80] koppla ABC80 till PIC32:an

juhasz at abc.se juhasz at abc.se
Tis Aug 31 10:37:18 PDT 2010


Nu har jag kollat koden som pic32-kompliatorn genererar (se nedan). Mycket
riktigt en massa push! Men det är ju iofs rätt strongt att hinna med 33
instruktioner innan man kommer till sak och ändå hinna med i Z80:ans
outrutin! ;)

Jag letade lite på nätet ang. just detta. Vad jag sett verkar det som om
de flesta gcc-baserade kompilatorer är dumma och eftersom de inte vet
vilka moduler och register som ska användas så sparar de alla register
vide interrupt. Hitech verkar ha släppt en PIC32-kompilator som har OCG
(omniscent code generation) och kollar igenom just detta, men den kostar
$1995....... Blir nog till att köra lite handoptimering på
kompilatoroutputen (tjohoo!)

Undrar om det är likadant på ARM-sidan... Nån som vet?

Robert


248:         void __ISR(_CHANGE_NOTICE_VECTOR, ipl2)
ChangeNotice_Handler(void)
249:         {
9D0006E0 415DE800  rdpgpr   sp,sp
9D0006E4 401A7000  mfc0    k0,EPC
9D0006E8 401B6000  mfc0    k1,Status
9D0006EC 27BDFF88  addiu    sp,sp,-120
9D0006F0 AFBA0074  sw     k0,116(sp)
9D0006F4 AFBB0070  sw     k1,112(sp)
9D0006F8 7C1B7844  ins     k1,zero,1,15
9D0006FC 377B0800  ori     k1,k1,0x800
9D000700 409B6000  mtc0    k1,Status
9D000704 AFA20064  sw     v0,100(sp)
9D000708 AFA30060  sw     v1,96(sp)
9D00070C AFBF0058  sw     ra,88(sp)
9D000710 AFBE0054  sw     s8,84(sp)
9D000714 AFB90050  sw     t9,80(sp)
9D000718 AFB8004C  sw     t8,76(sp)
9D00071C AFAF0048  sw     t7,72(sp)
9D000720 AFAE0044  sw     t6,68(sp)
9D000724 AFAD0040  sw     t5,64(sp)
9D000728 AFAC003C  sw     t4,60(sp)
9D00072C AFAB0038  sw     t3,56(sp)
9D000730 AFAA0034  sw     t2,52(sp)
9D000734 AFA90030  sw     t1,48(sp)
9D000738 AFA8002C  sw     t0,44(sp)
9D00073C AFA70028  sw     a3,40(sp)
9D000740 AFA60024  sw     a2,36(sp)
9D000744 AFA50020  sw     a1,32(sp)
9D000748 AFA4001C  sw     a0,28(sp)
9D00074C AFA10018  sw     at,24(sp)
9D000750 03A0F021  addu    s8,sp,zero
9D000754 00001012  mflo    v0
9D000758 00001810  mfhi    v1
9D00075C AFA2006C  sw     v0,108(sp)
9D000760 AFA30068  sw     v1,104(sp)
250:           unsigned int temp,data;
251:         	PORTE=55;
9D000764 3C03BF88  lui     v1,0xbf88
9D000768 24020037  addiu    v0,zero,55
9D00076C AC626110  sw     v0,24848(v1)
252:         	PORTE=66;
9D000770 3C03BF88  lui     v1,0xbf88
9D000774 24020042  addiu    v0,zero,66
9D000778 AC626110  sw     v0,24848(v1)
253:         	PORTE=77;
9D00077C 3C03BF88  lui     v1,0xbf88
9D000780 2402004D  addiu    v0,zero,77
9D000784 AC626110  sw     v0,24848(v1)
More information about the ABC80 mailing list