[abc80] Diskettstation till ABC-80

juhasz at abc.se juhasz at abc.se
Mon Aug 23 11:42:04 PDT 2010


Man behöver en Pickit 3 (ca 500 på elfa...), och sen ett utvecklingskort.
De där Olimexkorten är riktigt billiga!

Det trevliga med PIC32 är att eftersom det är en MIPS32 in disguise så är
kompilatorn gnu och därmed gratis. Man laddar ned MPLAB från Microchip och
sen kör man......

Jag har inte kollat interrupt-latency än, men om man antar 80 MHz och en
instruktion per klockcykel så borde det gå fint.....

Robert

> Vad behöver man för att programmera en pic32:a? Duger det med en Picit2?
> Kompilator?
>
> juhasz at abc.se wrote:
>
>>väldigt smart! och jag tror att pic32:an utan problem är tillräckligt
>>snabb för att hantera interrupten. Skall kolla mer på det! Dags att läsa
>>på i databladen för PICen!
>>
>>Robert
>>
>>> On 08/20/2010 09:34 AM, H. Peter Anvin wrote:
>>>>
>>>> DOS-et behöver följande portar:
>>>>
>>>> IN 0	- (INP#) data in
>>>> IN 1	- (STATUS#) status
>>>> IN 7	- (RST#) global reset
>>>>
>>>> OUT 0	- (OUT#) data out
>>>> OUT 1	- (CS#) card select
>>>> OUT 2	- (C1#) start command
>>>> OUT 4	- (C3#) local reset
>>>>
>>>> C1#, C3# och RST# används bara som strobesignaler; inga data skickas
>>>> med.
>>>>
>>>> Jag tror att du skulle kunna göra detta i din PIC32 t.o.m. utan extern
>>>> buffer helt enkelt genom att skicka dessa 7 signaler plus databussen
>>>> till en 16-bitars parallelport; programmera den att ge interrupt om
>>>> någon av dessa 7 signaler är låg.  Om du får IN 7 eller OUT 1 med fel
>>>> selectkod kan du tillfälligt stänga av interrupt på de andra
>>>> signalerna,
>>>> eller så kan du helt enkelt strunta i dem.
>>>>
>>>> Sen sköter du demultiplex i din interrupthandler helt enkelt.
>>>>
>>>
>>> En sak till... om du drar RDY (A30 på ABC-bussen) till en PCI32-utgång
>>> kan du stoppa ABC80 från din interruptrutin om du behöver mer tid för
>>> att svara.
>>>
>>> 	-hpa
>>>
>>> _______________________________________________
>>> ABC80 mailing list
>>> ABC80 at abc80.org
>>> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
>>>
>>
>>_______________________________________________
>>ABC80 mailing list
>>ABC80 at abc80.org
>>http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
>More information about the ABC80 mailing list