[abc80] Diskettstation till ABC-80

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sön Aug 22 11:26:52 PDT 2010


Du har cirka 500 ns att svara eller dra RDY låg.

juhasz at abc.se wrote:

>väldigt smart! och jag tror att pic32:an utan problem är tillräckligt
>snabb för att hantera interrupten. Skall kolla mer på det! Dags att läsa
>på i databladen för PICen!
>
>Robert
>
>> On 08/20/2010 09:34 AM, H. Peter Anvin wrote:
>>>
>>> DOS-et behöver följande portar:
>>>
>>> IN 0	- (INP#) data in
>>> IN 1	- (STATUS#) status
>>> IN 7	- (RST#) global reset
>>>
>>> OUT 0	- (OUT#) data out
>>> OUT 1	- (CS#) card select
>>> OUT 2	- (C1#) start command
>>> OUT 4	- (C3#) local reset
>>>
>>> C1#, C3# och RST# används bara som strobesignaler; inga data skickas
>>> med.
>>>
>>> Jag tror att du skulle kunna göra detta i din PIC32 t.o.m. utan extern
>>> buffer helt enkelt genom att skicka dessa 7 signaler plus databussen
>>> till en 16-bitars parallelport; programmera den att ge interrupt om
>>> någon av dessa 7 signaler är låg.  Om du får IN 7 eller OUT 1 med fel
>>> selectkod kan du tillfälligt stänga av interrupt på de andra signalerna,
>>> eller så kan du helt enkelt strunta i dem.
>>>
>>> Sen sköter du demultiplex i din interrupthandler helt enkelt.
>>>
>>
>> En sak till... om du drar RDY (A30 på ABC-bussen) till en PCI32-utgång
>> kan du stoppa ABC80 från din interruptrutin om du behöver mer tid för
>> att svara.
>>
>> 	-hpa
>>
>> _______________________________________________
>> ABC80 mailing list
>> ABC80 at abc80.org
>> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
>>
>

-- 
Sent from my mobile phone.  Please pardon any lack of formatting.More information about the ABC80 mailing list