[abc80] Diskettstation till ABC-80

juhasz at abc.se juhasz at abc.se
Sön Aug 22 10:50:07 PDT 2010


väldigt smart! och jag tror att pic32:an utan problem är tillräckligt
snabb för att hantera interrupten. Skall kolla mer på det! Dags att läsa
på i databladen för PICen!

Robert

> On 08/20/2010 09:34 AM, H. Peter Anvin wrote:
>>
>> DOS-et behöver följande portar:
>>
>> IN 0	- (INP#) data in
>> IN 1	- (STATUS#) status
>> IN 7	- (RST#) global reset
>>
>> OUT 0	- (OUT#) data out
>> OUT 1	- (CS#) card select
>> OUT 2	- (C1#) start command
>> OUT 4	- (C3#) local reset
>>
>> C1#, C3# och RST# används bara som strobesignaler; inga data skickas
>> med.
>>
>> Jag tror att du skulle kunna göra detta i din PIC32 t.o.m. utan extern
>> buffer helt enkelt genom att skicka dessa 7 signaler plus databussen
>> till en 16-bitars parallelport; programmera den att ge interrupt om
>> någon av dessa 7 signaler är låg.  Om du får IN 7 eller OUT 1 med fel
>> selectkod kan du tillfälligt stänga av interrupt på de andra signalerna,
>> eller så kan du helt enkelt strunta i dem.
>>
>> Sen sköter du demultiplex i din interrupthandler helt enkelt.
>>
>
> En sak till... om du drar RDY (A30 på ABC-bussen) till en PCI32-utgång
> kan du stoppa ABC80 från din interruptrutin om du behöver mer tid för
> att svara.
>
> 	-hpa
>
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
>More information about the ABC80 mailing list