[abc80] Diskettstation till ABC-80

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Fre Aug 20 13:36:27 PDT 2010


On 08/20/2010 09:34 AM, H. Peter Anvin wrote:
> 
> DOS-et behöver följande portar:
> 
> IN 0	- (INP#) data in
> IN 1	- (STATUS#) status
> IN 7	- (RST#) global reset
> 
> OUT 0	- (OUT#) data out
> OUT 1	- (CS#) card select
> OUT 2	- (C1#) start command
> OUT 4	- (C3#) local reset
> 
> C1#, C3# och RST# används bara som strobesignaler; inga data skickas med.
> 
> Jag tror att du skulle kunna göra detta i din PIC32 t.o.m. utan extern
> buffer helt enkelt genom att skicka dessa 7 signaler plus databussen
> till en 16-bitars parallelport; programmera den att ge interrupt om
> någon av dessa 7 signaler är låg.  Om du får IN 7 eller OUT 1 med fel
> selectkod kan du tillfälligt stänga av interrupt på de andra signalerna,
> eller så kan du helt enkelt strunta i dem.
> 
> Sen sköter du demultiplex i din interrupthandler helt enkelt.
> 

En sak till... om du drar RDY (A30 på ABC-bussen) till en PCI32-utgång
kan du stoppa ABC80 från din interruptrutin om du behöver mer tid för
att svara.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list