[abc80] Fwd: abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?

Torfinn Ingolfsen tingox at gmail.com
Mon Nov 2 12:17:35 PST 2009


Og til mailiniglisten også (grr...)

---------- Forwarded message ----------
From: Torfinn Ingolfsen <tingox at gmail.com>
Date: 2009/11/2
Subject: Re: [abc80] abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?
To: "H. Peter Anvin" <hpa at zytor.com>


Hei,
En liten oppdatering (gammel tråd):
I dag prøvde jeg et annet SD-kort (1GB, 80x, fra TEKQ). putta det i
Linux-burken min og gjorde
sudo dd if=abcdisk.200812b of=/dev/mmcblk0 bs=65536

Så prøvde jeg kortet i FPGA / abc80'en: satte SW0 til up, trykket på reset
(KEY2), og nå står det på skjernen:
UFD-DOS ver. 20
DR_: motsvaras av HD_:
Gammal adressering


Running at 3 MHz with BASIC in RAMABC80

Yes!
-- 
mvh
Torfinn


More information about the ABC80 mailing list