[abc80] abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?

Torfinn Ingolfsen tingox at gmail.com
Mon Aug 10 09:23:15 PDT 2009


On Mon, Aug 10, 2009 at 5:14 PM, H. Peter Anvin <hpa at zytor.com> wrote:

> On 08/10/2009 04:15 AM, Torfinn Ingolfsen wrote:
> >     Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_24[0]"
> >     Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_24[1]"
>
> Det verkar skumt... såvitt jag kommer ihåg användes clock_24 för att
> generera en 16 MHz klocka till ljudenheten...
>

Hmm, kanskje jeg skulle forsøke å kompilerer prosjektet med en eldre versjon
av Quartus enn 9.0sp2?
Jeg har 7.1, rettelse 7.2 installert - jeg prøver den.

-- 
mvh
Torfinn Ingolfsen


More information about the ABC80 mailing list