[abc80] ABC-806

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Ons Sep 24 00:25:13 PDT 2008


Ola Andersson wrote:
> 
> Det låter mycket intressant, jag hittade glipp, som är Pac-man klonen 
> jag var ute efter under:
> 
> http://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/software/ABC-klubben/abcpren/18/
> 
> Av någon konstig anledning ligger den inte under:
> 
> http://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc800/spel/
> 

abcpren är det som kom ut på skiva, och inte bara fanns via modem.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list