[abc80] ABC-806

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tis Sep 23 13:15:49 PDT 2008


Anders Sandahl wrote:
> Hej,
> 
> Jag har den här. Jag har börjat scanna, men det tar lite tid. Den är 164
> sidor, jag är på sidan 25.
> 
> Jag tycker att det är på tiden att någon samlar ihop all mjukvara.
> Disk-image:ar är väl bäst då vissa program var kopieringsskyddade. Jag har
> gjort lite kopior med ett PC-program som heter 22-disk och körs under dos,
> men det är mer än 10-år sedan. Finns det något modernare?
> 
> DD i linux någon? Eller något liknande under windows?
> 
> Jag kan ta vara på dem, är det intressant?
> 

Jag tror inte Linux har stöd för ABC-formatet med 256-bytes sektorer. 
Det är därmed inte sagt att fixa det vore särskilt svårt bara man känner 
till detaljerna.

ABC-klubbens programbank finns dumpad på nätet, men andra program vore 
nog trevligt att ha.

Vad gäller kopieringsskydd är det ju alltid svårt att veta precis vad 
man behöver för att kopiera kopieringsskyddet...

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list