[abc80] H??rdvaruprojekt...

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sön Nov 23 15:01:21 PST 2008


Karlsson Tomas X wrote:
> 
> setfdprm /dev/fd0 dd sect=16 ssize=256 cyl=40 head=1 
> setfdprm /dev/fd0 dd sect=16 ssize=256 cyl=80 head=1 stretch (40 disk i en 80 spårs drive)
> getfdprm 
> 

Hm... i alla fall min version av setfdprm vill ha "cyl=40" även i en
80-spårsdrive. Det kan vara en kernelskillnad, förstås.

Värt att påpeka att detta är parametrar för ABC830/FD2D/DataDisc 82,
d.v.s. SSDD.

SSSD (FD2/DataDisc 80):

  setfdprm /dev/fdX sd sect=8 ssize=256 head=1 cyl=40

DSDD (FD4?/DataDisc 84):

  setfdprm /dev/fdX sd sect=8 ssize=256 head=2 cyl=40

DSQD (ABC832/DataDisc 56):

  setfdprm /dev/fdX qd sect=16 ssize=256 head=2 cyl=80

Jag lyckades precis läsa 8 ABC-skivor (i ABC830-format) som legat i en
låda i 22 år. Inte ett enda sektorfel. Hade ytterligare två skivor,
men jag vet inte säkert att de är i ABC-format (plus en C64-skiva, som
jag inte försökte läsa; så vitt jag vet går inte CBM1541-format att läsa
med vanlig PC-hårdvara.)

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list