[abc80] H??rdvaruprojekt...

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sön Nov 16 16:49:26 PST 2008


Erik Lundh wrote:
> 
> Floppy över USB enbart för att förenkla då jag har mest laptops nuförtiden. 
> Att läsa ABC-disketter krävde inte att man körde direkt på PC:ns
> floppykretsar. Jag hade 1985 köpt en obskyr och svindyr IBM PC
> hårdvarumanual som faktiskt hade programlistan för IBM PC BIOS i assembler
> listad som text!
> Bland annat kunde man där se att det gick att ändra sektorstorlek i
> läs/skriv sektor samt formatera spår. Vi kunde alltså läsa och skriva
> disketter på Bios-nivå. Supportsamtalen handlade ofta om huruvida kundens
> var riktigt PC-kompatibel.
> 

Jo, men för en USB-floppy så måste du gå in och tala med
USB-floppy-kontrollern, och jag tvivlar på att de hanterar annat än
512-bytessektorer även om de *ska* kunna göra det.

> ABC hade om jag minns rätt formateringen 256 bytes per sektor med 16
> sektorer medan PC hade 8 eller 9 sektorer med 512 byte per sektor.
> (Har inte kollat mina gamla Abc-arkiv än, så detta är mer än 20 år gamla
> minnen)

Precis.

> Frågan är om det är enklare att accessa floppies på lågnivå under Linux i
> dessa dagar?

Det finns en hel del stöd i Linux' floppydriver för alla möjliga
konstiga format, dock inte ABC -- fast det är möjligt att det går att
ställa in ABC-format helt enkelt genom att ge de rätta parametrarna via
ioctl.  Tror den kan t.o.m. läsa Commodore 64.

>> Jag trodde det var ABC80:s BASIC... "Rapport 1" eller vad den hette...?
> Det fanns dels ABC-klubbens rapport med dissassemblat av ABC80. Dels fanns
> det en obskyr publikation som Diabs advokater nästan dödade. Den behandlade
> Abc800:s basic och var också skapad från disassemblat. Jag fick i alla fall
> tag på ett exemplar från killarna i Blackeberg. Att Diab var så aggressiva
> med ABC800:ns basic lär ha berott på att man licensierat ut BAsicII och en
> del annat till amerikanska Monroe, ett företag med riktigt tuffa advokater,
> american style. Som jag skrev tidigare, var detta en av överraskningarna som
> väntade när Abc-klubben övertog vårdnaden av BasicII/PC.

Åfasen.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list