[abc80] ABC80 i iPod

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Nov 2 13:35:55 PST 2006


H. Peter Anvin wrote:
> H. Peter Anvin wrote:
>> Jag har detaljerna i ett ABC-blad som jag ska fiska fram ikväll och ge 
>> mer detaljer.
>>
> 
> Jag tog och scannade artikeln och lade upp den på:
> 
> http://www.abc80.org/kontrollern.pdf
> 

Ett par sak till... för HD-drivar är det 32 sektorer per cluster (det är 
alltid 8 klusters/spår), så det går helt enkelt att behandla K3 som 
sektornummer (bit 7-5 är klusternummer, 4-0 är sektor i kluster.)

Kommando C3 (OUT 4) -- oavsett värde -- nollställer controllern, precis 
som RESET (IN 7), men till skillnad från RESET så är det specifikt till 
ett kort, och avselectar heller inte kortet (RESET avselectar alla kort.)

Obs att CPU-reset och bus-reset är helt separata (även om BASIC-tolken 
gör IN 7 på ett tidigt stadium.)

S.k. "gammal adressering" gäller endast MO-drivar (80K eller 160K 
floppys); när gammal adressering gäller (vilket är default!) lagras 
sektornummer i bit 7-5 och bit 4-0 används ej.

Gammal adressering gäller ej MF (640K), SF (8") eller HD 
(winchester)-drivar.  (I alla fall tror jag inte det gäller SF-drivar.)

HD-drivar har Card Select 36 (decimal).  UFD-DOS stöder max 238 spår per 
volym (det krashar om man har fler); 238x256x256 = 15232K eller
14 7/8 MB.  För att hantera större winchesters delade man helt enkelt 
upp den i delvolymer (vad vi idag kallar partitioner, men utan en 
partitionstabell).  Ett standard UFD-DOS-ROM klarar fyra volymer av 
varje typ (HD0-HD3), vilket resulterar i max 59 1/2 MB (55 MB var det 
mesta som någonsin såldes till ABC-serien) men controllerinterfacet 
klarar åtta.  Min FPGA-modell använder fyra volymer på ett "64 MB" (i 
praktiken ofta bara 61 MB) CompactFlash-kort.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list